Leder & stigar

Mer information – tryck på pilarna.

33. Laidosween

Fakta: Bufyörsween mellan RIbbåsens fäbod och Liden.

 • Längd på leden: ca 7 km.

 • Leden är markerad och stigen för det mesta tydlig. Det sluttar lätt nedanför hela vägen från Ribbåsen och den är fin att gå.
 • Avstånd från Älvdalen: ca 12 km till startpunkten i Ribbåsen.
 • Ta dig hit: bilväg till där leden börjar. Grusväg sista 5 km.
 • Färdväg: åk norrut längs rv 70 och följ skyltarna mot Sveg

 • Ca 3 km från avtagsvägen mot Klitten kommer grusvägen till Ribbåsen på höger sida. Skyltat.

  Ett hundratal meter innan RIbbåsen börjar leden på höger sida. Tydlig skylt.

  Startpunkt Ribbåsen

 • Tips: besök Brunnraiskelda som ligger en bit in från stigen efter ca 1,5 km. På vänster sida strax efter passagen av den första grusvägen.

 • 34. Älvslingan

  Fakta: En iordningställd stig med fyra träningsstationer utplacerade längs med Österdalälven norr om Älvdalens camping

 • Längd på leden: ca 2 km enkel väg

 • Stigen är tydlig dock inte markerad. Det finns flera stigar i området
 • Avstånd från Älvdalen: ca 500 från centrum till startplatsen strax norr om Älvdalens Camping.
 • Ta dig hit: bilväg till parkering på Älvdalens is- och simhall.
 • Färdväg: åk västerut i rondellen i Älvdalen ner till Älvdalens sim- och ishall. Parkera

 • Gå rakt fram mot älven och följ älvbrinken norrut. Det finns en karta i slutet av campingområdet.

  Följ stigen vidare norrut, vid första avtagsvägen till vänster finns den första stationen.

  Fortsätt ut mot älven och sväng höger väl där. Håll älvbrinken och du kommer till station två.

  Vid station 2 svänger stigen åt höger – följ den och ta snart vänster över en träbro. Direkt efter bron tar du höger och kommer till station tre.

  Fortsätt norrut och välj den vänstra stigen som tar dig ut till älven igen. Följ älvbrinken och du kommer till en höger sväng med en efterföljande bro. Håll höger över bron och sedan vid nästa T-korsning, vänster uppför en lång backe. Här har du den fjärde och sista stationen.

  Karta parkering Älvdalens ishall

  Karta start älvslingan söderifrån

 • Tips: Planera in ett älvslingebesök i veckan så har en bra rutin på träningen

 • 35. Längs med älven

  Fakta: En stig längs med älvbrinken från Älvdalens camping söderut till Västängsbron.

 • Längd på leden: ca 1,5 km enkel väg

 • Stigen är tydlig dock inte markerad. Du följer vattenlinjen med mer eller mindra avstånd hela tiden.
 • Avstånd från Älvdalen: ca 500 från centrum till startplatsen vid Älvdalens Camping.
 • Ta dig hit: bilväg till parkering på Älvdalens is- och simhall.
 • Färdväg: åk västerut i rondellen i Älvdalen ner till Älvdalens sim- och ishall. Parkera

 • Gå rakt fram mot älven och följ älvbrinken söderut.

  Strax efter en liten bro, på väg söderut, kan du välja att vika av grusstigen åt höger och gå en stig närmare älven..

  Du kommer att passera en häftig grön villa som i sitt ursprung var en tjärfabrik

  Ett gammalt flottningsmagasin passerar du strax innan du kommer fram till anrika Wibergs möbler som bland annat gör sängar och klär om och restaurerar möbler.

  Karta parkering Älvdalens ishall

  Karta längs med älven

 • Tips: Hela älvbrinken är fin att cykla. OBS! Det rör sig en hel del folk här – håll uppsikt.

 • 36. Flygfältsrundan

  Fakta: En del grusväg och en stor del stig som följer konturen av Älvdalens flygfält, från Västängsbron till Älvdalsparken

 • Längd på leden: ca 2 km enkel väg

 • Stigen är tydlig dock inte markerad. Du följer vattenkanten hela tiden.
 • Avstånd från Älvdalen: ca 2 km från centrum till Västängsbron.
 • Ta dig hit: bilväg till parkering en bit in från Västängsbron.
 • Färdväg: åk söderut i Älvdalen och sväng av mot Evertsberg

 • Strax innan Västängsbron över älven, sväng av vänster.

  Ca 400 meter in på grusvägen finns en stor plan att parkera på om du kommer med bil.

  Det kommer in flyg då och då – var uppmärksam

  Den här sträcken är fin att cykla

  Karta Parkering flygfältet

  Karta flygfältsrundan

  37. Längs med Myckeln

  Fakta: Stig och en liten bit grusväg som följer kanten av Myckeln, från Älvdalsparken till Mjågen

 • Längd på leden: ca 2 km enkel väg

 • Stigen är tydlig dock inte markerad. Du följer vattenkanten nära nästan hela tiden. En passage på platån mitt emot Östängs gatukök.
 • Avstånd från Älvdalen: ca 1 km från centrum till Älvdalsparken.
 • Ta dig hit: bilväg till parkeringen vid Älvdalsparken.
 • Färdväg: åk söderut i Älvdalen och sväng av mot Evertsberg

 • Ta andra vägen till höger och sedan direkt höger igen in på en stor grusplan.
 • Stigen går söderut och börjar under bron. Markering finns här: orange, märkt Porfyrleden.

 • Stigen följer vattenbrynet ca 700 meter, sedan svänger den tvärt upp åt vänster.

  Ta av grusvägen till höger när du kommer upp på platån. Gå den förbi alla husen

  Efter sista huset tar du sikte snett fram mot älvbrinken så kommer du på stigen ner mot vattnet igen. OBS! Här är det lite brant innan du är nere vid vattnet.

  Följ en lite stenigare stig fram till Mjågen

  Karta Parkering Älvdalsparken

  Karta längs med Myckeln

  Här är fint att cykla. Den andra delen, efter svängen förbi ”nyhusen” är lite mer teknisk.

  38. I häxornas spår

  Fakta: Stig som går i häxornas spår på Mimmikulle förbi ängarna och på en vacker ås till rv 70 i Märbäck

 • Längd på leden: ca 1 km enkel väg

 • Stigen är tydlig dock inte markerad. I början går du längs med vattnet och sedan över gräslindor innan du kommer in på stigen i skogen nedanför husen i Mjågen.
 • Avstånd från Älvdalen: ca 2,5 km till parkering nere vid vattnet.
 • Ta dig hit: bilväg till möjlig parkering, gammal körväg på slutet.
 • Färdväg: åk söderut i Älvdalen längs med rv 70 sväng höger in på Solbacksvägen ner mot reningsverket

 • Ta av första vägen till vänster och sedan direkt höger igen.

  Åk tills du ser vattnet. Parkera med hänsyn till annan trafik som vill ta sig in och ut.

 • Stigen går söderut och börjar vid båthusen.

 • Stigen följer vattenbrynet och går sedan förbi gamla beachvolleybollplanen

  Därifrån går stigen över lindan mot skogen

  Ta stigen som går åt höger när du kommer in i skogsbrynet. Stigen går fram till spetsen av udden

  Vid udden vänder du tillbaka eller tar vagnsvägen till vänster upp mot rv 70 i Märbäck

  Karta möjlig parkering

  Karta I häxornas spår


 • Rekommenderas! Rockdales fantastiska guidade tur på just den här stigen. Historia som känns i kroppen.

 • Läs mer här

  39. Näsbodstigen

  Fakta: Bufyörsled mellan fäbodarna Hållberg till Näsbodarna.

 • Längd på leden: ca 17 km enkel väg

 • Stigen är orangemarkerad och kan variera i tydlighet.
 • Avstånd från Älvdalen: ca 14 km till Hållberg från central Älvdalen
 • Ta dig hit: bilväg till Hållberg, grusväg från Håltby.
 • Färdväg: åk söderut i Älvdalen längs med rv 70 sväng av mot Evertsberg.

 • Ca 2 km efter att bebyggelsen i Västäng slutar, sväng höger in mot Håltby.

  I Håltby, håll höger efter bron. Fortsätt i ca 5 km tills du kommer fram till Hållberg.
 • Leden börjar längst upp i fäboden vid den lilla dammen. En tydlig skylt visar vägen

 • Leden finns utmarkerad på Terrängkartan, även kallad ”gröna kartan”. Karta och kompass, tillsammans med extra energi och vatten är alltid bra att ha med vid längre turer

  Näsbodarna var långfäbod åt Hållbergsfäbod

  Karta start Näsbodstigen

  Karta Näsbodarna

 • Tips! Stanna till och ta ett dopp i Stora Uppdjusen som du passerar på vägen

 • 40. Vasaloppsleden

  Fakta: vandrings- och cykelled mellan Sälen och Mora

 • Längd på leden: ca 90 km enkel väg

 • Leden är välmarkerad och erbjuder 9 övernattningsstugor på 8 platser
 • Avstånd från Älvdalen: ca 13 km om du väljer att kliva på leden i Evertsberg.

 • Ca 57 km om du väljer att börja i Berga by.
 • Ta dig hit: Det finns gott om grusvägar som korsar Vasaloppspåret, välj din egen start- och slutplats.
 • Färdväg: åk söderut i Älvdalen längs med rv 70 sväng av mot Evertsberg.

 • Kliv på Vasaloppsleden i Evertsberg eller fortsätt västerut.

  Vill du ta dig fram längs den södra delen svänger du av mot Oxberg väl i Evertsberg.
 • Vasaloppsleden har tydliga markeringar efter det färdsätt du väljer. Cyklar du följer du cykelmarkeringarna, vandrar du följer du skyltarna med vandrare på

 • Notera att Vasaloppsarenan delvis utgörs av privata tomter. Cykling och vandring är inte tillåten på privata tomter.

  Det finns flera sevärdheter längs med leden. Mer information hittar du här

  Karta start Evertsbergs bygdegård

 • Tips! Färdas leden över flera dagar, träna dig på att färdas långsamt

 • 41. Indnäsleden

  Fakta: vandringsled mellan Blyberg och Mickeltjärn. (för den äventyrslystne går det att luska sig fram ända till Indnäs)

 • Längd på leden: ca 4 km enkel väg

 • Leden är välmarkerad med stora knallgula fläckar och relativt lättgådd
 • Avstånd från Älvdalen: ca 13 km till y-korsningen i Blyberg.
 • Ta dig hit: bilväg hela vägen till start av leden.
 • Färdväg: åk söderut i Älvdalen längs med rv 70 vänster mot Blyberg strax efter Siljanssågen

 • Fortsätt upp till Blyberg och parkera vid y-korsningen
 • Gå in på den vänstra vägen av y-korsningen, skordvägen

 • Följ vägen ca 500 m så ser du en träskylt på vänster sida om vägen ”Indnäs 9km”, följ den skylten och du kommer nu att se de tydliga stora knallgula fläckarna med tät avstånd framför dig

  Efter badplatsen i Blyberg kommer du att passera en grusväg och sedan kommer du fram till en till.

  Vid den andra grusvägen tar du vänster om du vill komma till slogboden och övernattningsstugan vid Mickeltjärn. Följ då grusvägen i ca 1 km tills du ser en skylt på höger sida ”Mickeltjärn”, följ stigen in till höger och du når Mickeltjärn.
  Vill du istället följa leden till den södra änden av Mickeltjärn (och är äventyrlig och vill gå lite längre på leden mot Indnäs) så fortsätter de stora gula markeringarna tydligt till södra Mickeltjärn och därefter blir de otydligare.
  Karta parkeringsförslag Blyberg

  Karta – här svänger leden neröver

 • Tips! Istället för att gå in till Mickeltjärn (eller efter att du har varit in dit) – följ grusvägen österut och ta sedan vänster vid t-korsningen som kommer, sedan höger upp en traktorväg. En bit upp på traktorvägen börjar stigen till Skord till vänster. Från Skord går du sedan vidare grusvägarna och kommer tillbaka till Blyberg. ca 11 km blir då hela rundan. Stig och traktorväg finns markerade på terrängkartan.

 • 42. Gamla Skärklittsvägen

  Fakta: led, grusväg, stig från Östäng till Skärklitts fäbod

 • Längd på leden: ca 4 km enkel väg om du går hela vägen upp på Skärklittsgnupen

 • Vägen, och när det blir stig, är tydlig och markerad med orangea markeringar då den är en del av Porfyrleden
 • Avstånd från Älvdalen: ca 1,5 km söder om centrala Älvdalen
 • Ta dig hit: bilväg hela vägen till start av leden.
 • Färdväg: åk söderut i Älvdalen längs med rv 70. Kommer du med bil – parkera vid Östängs kompani
 • Vägen heter Gamla Skärklittsvägen på vägskylten och den börjar vid södra infarten av Östängs kompani.

 • I början är det en asfaltsväg som sedan blir en grusad traktorväg och som avslutning en stig upp till Skärklittsfäbod.

  Karta start Gamla Skärklittsvägen

 • Rekommenderas! Ta en fika på fäbodcafé upp i Skärklitts fäbod

 • 43. Romboleden

  Fakta: Sveriges längsta pilgrimsled, startar i Köping och slutar i Trondheim i Norge. I Älvdalspasset 2021 går vi Klitten – Göransbodarna

 • Längd på leden: Klitten – Göransbodarna ca 6 km

 • Romboleden är tydligt markerad med röda kors mot vit bakgrund
 • Avstånd från Älvdalen: ca 9 km till bygdegården i Klitten
 • Ta dig hit: bilväg hela vägen till start.
 • Färdväg: åk norrut i Älvdalen längs med rv 70. Tag av höger i Rot, följ skyltarna mot Klitten

 • I Klitten, sväng vänster mot bygdegården/Ribbåsen. Parkera vid bygdegården
 • Börja vandringen/löpningen med att följa grusvägen ut ur byn norrut.

 • Efter ca 1 km tar Romboleden av till höger.

  Karta bygdegård Klitten

  Karta Romboleden viker av grusvägen

  44. Fornminnesstigen

  Fakta: Stig i skogen runt fäboden Skinnarbodarna med flera intressanta kulturminnen

 • Längd på leden: Ca 2 km rundväg

 • Stigen är tydlig till större delen och markerad med gula ringar.

  Längs med stigen finns större stenar med ristningar på och även andra spår från livet från förr.
 • Rekommenderas! Guidad tur med Rockdale på Fornminnesstigen. Onsdagar 09:30 från vecka 26. Läs mer och bokningsinfo här
 • Avstånd från Älvdalen: ca 10 km till Skinnarbodarna
 • Ta dig hit: bilväg hela vägen fram. Grusväg från Skärklittskorset
 • Färdväg: åk söderut t i Älvdalen längs med rv 70. Tag av till vänster strax efter Vandrarhem Tre Björnar. Följ skyltar mot Nybolet.

 • Vid y-korsningen ca 3 km efter asfaltens slut, håll höger

  Åk ytterligare ca 2 km och tag sedan av till vänster in i fäboden Skinnarbodarna. Fortsätt vägen framåt tills du ser en informationsskylt och vägen tar slut. Parkera där.
 • Stigen börjar rakt fram i samma riktning som vägen fortsätter en liten bit.

 • Du ska följa skyltarna ”lilla Fornminnesstigen”, det finns andra markerade stigar i området.

  Du kommer att gå runt Skinnarbodarna och komma tillbaka så att du går längs med ängarna tillbaka igen.

  Vid ett tillfälle kommer du fram till ett fd kalhygge, numera ungskog. Har du svårt att se markeringarna här så kan du följa beståndsgränsen runt i vänsterkant så ser du de gula markeringarna igen när du har kommit runt till andra sidan. Stigen fortsätter sedan in i skogen till vänster.

  Karta Skinnarbodarna

  45. Wattubekkgrav

  Fakta: Stig som följer Svartbäcken upp mot mastvägen i Brunnsberg

 • Längd på leden:Ca 1 km enkelväg till mastvägen

 • Stigen är tydlig och markerad med orange.
 • Avstånd från Älvdalen: ca 10 km till Brunnsberg
 • Ta dig hit: bilväg hela vägen fram. Grusväg de sista hundra meterna
 • Färdväg: åk norrut längs rv 70.

 • Följ skyltarna mot Brunnsberg

  I Brunnsberg, ta första vägen till höger, skyltat Elljusspår, och följ den förbi fyrvägskorsningen och förbi vägen som svänger av till höger

  Stigen börjar, på höger sida, ca 500 meter in på vägen. Skylt vid vägen ”Wattubekkgrav”

  Kom ihåg; kommer du med bil, parkera så att andra fordon kan passera
 • Stigen går uppöver berget och är blöt större delen.

 • En bit upp längs stigen kan du svänga av mot det lilla Porfyrbrottet, skyltat och markerat med orange

  En längre bit upp på berget korsar du bäcken som bjuder på friskt gott vatten

  Stigen kommer att gå ihop med stigen ”Stiefoll” som du kan välja att ta ner till grusvägen igen och på så sätt få en rundtur. Du kan också välja att fortsätta den uppöver berget mot Andersbodarna. Ca 4 km enkel väg dit

  Karta start Wattubekkgrav

  46. Stiefoll

  Fakta: Stig som följer sluttningen upp mot mastvägen i Brunnsberg

 • Längd på leden:Ca 1 km enkelväg till mastvägen

 • Stigen är tydlig och markerad med orange.
 • Avstånd från Älvdalen: ca 10 km till Brunnsberg
 • Ta dig hit: bilväg hela vägen fram. Grusväg de sista hundra meterna
 • Färdväg: åk norrut längs rv 70.

 • Följ skyltarna mot Brunnsberg

  I Brunnsberg, ta första vägen till höger, skyltat Elljusspår, och följ den förbi fyrvägskorsningen och förbi vägen som svänger av till höger

  Stigen börjar, på höger sida nästan direkt in på vägen. Skylt vid vägen ”Stiefoll”

  Kom ihåg; kommer du med bil, parkera så att andra fordon kan passera
 • Stigen går uppöver berget

 • En bit upp på berget kommer stigen att gå ihop med stigen ”Wattubekkgrav” som du kan välja att ta ner till grusvägen igen och på så sätt få en rundtur. Du kan också välja att fortsätta den uppöver berget mot Andersbodarna. Ca 4 km enkel väg dit

  Karta start Stiefoll

  Skapa din webbplats med WordPress.com
  Kom igång
  %d bloggare gillar detta: