Kultur & Kuriosa

Mer information – tryck på pilarna.

47. Radiumkällan

Fakta: Gammal hälsokälla i byn Kåtilla. Här hämtade AB Älfdalens Radiumkälla sitt vatten för buteljering och vidare transport till Stockholm

 • Avstånd från Älvdalen: ca 4,5 km
 • Ta dig hit: bilväg hela vägen fram.
 • Färdväg: åk söderut längs rv 70.

 • Sväng höger mot Evertsberg och direkt efter Västängsbron över älven, ta höger mot Månsta

  Följa vägen och sväng vänster in på Norravägen. Det står en liten skylt vid vägen ”Radiumkällan”

  Åk vägen upp till byns slaktlada (röd byggnad)

  Stigen ner till källan börjar på vänster sida av vägen
 • Tips! Ta en cykeltur hit och fortsätt sedan Månstarunt

 • Karta parkera Radiumkällan

  48. Kungskällan

  Fakta: Källa i närheten av Sovaldberg. Det sägs att namnet stammar från att kung Karl XI lär ha rastat här år 1686 när han var på resa till Västerdalarna och hade inspekterat Rots Skans som var en försvarsanläggning.

 • Avstånd från Älvdalen: ca 4,5 km
 • Ta dig hit: bilväg tills där stigen går in till källan. OBS! Du når källan från två håll
 • Färdväg: åk söderut längs rv 70.

 • Sväng höger mot Evertsberg och direkt efter Västängsbron över älven, ta vänster och fortsätt mot Evertsberg

  Ca km efter Västäng tag höger in mot Håltby

  Strax innan sista uppförsbacken upp til Håltby korsar Gamtbjärrkallween bilvägen. Här går även porfyrleden med sina oranga markeringar.

  Följ stigen in till vänster för att komma till källan

  Vill du komma till källan från ett annat håll så fortsätter du upp till Håltby och tar vänster efter den lilla bron, mot Sovaldberg

  Några hundra meter innan Sovaldberg kommer stigen upp på vägen från vänster. Här kan du gå ner till källan.
 • Tips! Ta en cykeltur hit och fortsätt sedan till Lillsker i Sovaldberg

 • Karta Kungskällan

  49. Wailsten

  Fakta: Vilosten vid sidan av vägen mot Håltby.

 • Avstånd från Älvdalen: ca 5,5 km
 • Ta dig hit: bilväg hela vägen fram
 • Färdväg: åk söderut längs rv 70.

 • Sväng höger mot Evertsberg och direkt efter Västängsbron över älven, ta vänster och fortsätt mot Evertsberg

  Ca 2,5 km efter Västäng tag höger in mot Håltby. Du hittar stenen på höger sida om vägen ca 500 meter in efter korsningen
 • Vi vet inte mycket om den här stenen men vi tror att det är en viloplats längs med en Bufyörsväg från Väsa ner vid älven.

 • Vet du mer om den här stenen? Hör av dig till oss och berätta
 • Tips! Ta cykeln och ta ett fikastopp på stenen. Ta med dig ev skräp hem.

 • Karta Wailsten

  50. Tobaksstenen

  Fakta: Vilosten vid bufyörsstig från Västäng upp till Vålberg

 • Avstånd från Älvdalen: ca 8 km
 • Ta dig hit: bilväg hela vägen fram men en fantastiskt fin stig att båda cykla och gå om du väljer att ta dig hit nerifrån
 • Färdväg: åk söderut längs rv 70.

 • Sväng höger mot Evertsberg och direkt efter Västängsbron över älven, ta vänster och fortsätt mot Evertsberg

  Ca 2,5 km efter Västäng tag höger in mot Håltby. Fortsätt på vägen och tag höger in på grusvägen mot Rämma

  Efter ca 2 km korsas grusvägen av stigen mellan Västäng och Vålberg. Gå in stigen till höger så är stenen där bara efter några meter.
 • Vet du mer om den här stenen? Hör av dig till oss och berätta
 • Tips! Ta cykeln hit. Tag Gamtbjärrkallween upp från Västäng. När du har tagit den långa branta grusvägsbacken och precis har passerat vändplan så går stigen in till höger. En fantastiskt fin singeltrack som böljar sig fram till Tobakstenen och förbi.

 • Tips 2! Tar du stigen åt andra hållet, åt vänster, där efter vändplan, får du en annan fin stig ned mot Evertsbergsvägen.

  Karta Tobakssten

  51. Brunnraiskelda

  Fakta: En gammal källa där sägnen säger att det ligger en skatt på botten som bara syns om midsommarnatten

 • Avstånd från Älvdalen: ca 11 km
 • Ta dig hit: bilväg fram till stigen in. Går du Laidosween kommer källan efter du har korsat första grusvägen efter ca 1,5 kms gång
 • Färdväg: åk norrut längs rv 70.

 • Sväng höger i Rot, följ skyltarna mot Sveg.

  Ca 4 km efter avtaget i Rot tar du av grusvägen åt höger mot Ribbåsen.

  Efter 3,5 km längs med grusvägen kommer vägen till Klitten från höger. Sväng in här och Laidosween korsar vägen ca 500 meter in
 • Källan hittar du genom att ta stigen in till höger. Efter ca 150 m måste du sedan ta av stigen åt vänster och gå in en bit i skogen för att hitta den. Du ser när du är på rätt ställe
 • Tips! Hitta källan på din vandring mellan Ribbåsen och Liden. Avsluta med bad vid Lidens badplats

 • Karta Brunnraiskelda

  52. Ockelbokojan

  Fakta: En gammal kolarkoja i ny version efter Romboleden mellan Klitten och Göransbodarna. Den invigdes 2011

 • Avstånd från Älvdalen: ca 15,5km
 • Ta dig hit: bilväg fram till stigen in. Går du Romboleden mellan Klitten och Göransbodarna, kommer kojan efter ca 4 kms promenad från Klitten bygdegård
 • Färdväg: åk norrut längs rv 70.

 • Sväng höger i Rot, följ skyltarna mot Klitten.

  Åk igenom Klitten och tag av mot Torrlid/Göransbodarna.

  Efter ca 1,5 km tar du av vägen åt vänster mot Göransbodarna

  Åk ytterligare ca 3 km in på den här grusvägen så kommer en skogsvägen till vänster. Gå in den ca 400 meter och sväng sedan vänster så har du kojan en liten bit in. 

 • Tips! För en längre tur så går du Romboleden från bygdegården i Klitten till Göransbodarna. I Göransbodarna tar du grusvägarna tillbaka till Klitten igen. En rundtur på ca 14,5 km

 • Karta Ockelbokojan

  53. Istidskittel

  Fakta: I Lokaskogen finns flera stora, djupa gropar som är väl värda ett besök och några tankar kring hur de har uppstått

 • Avstånd från Älvdalen: ca 4,5km
 • Ta dig hit: bilväg fram till stigen in.
 • Färdväg: åk norrut längs rv 70.

 • Håll vänster i Rot, följ skyltarna mot Idre

  Mitt på raksträckan efter Rotbron, efter ca 700 meter svänger du höger in mot skyttebanan.

  Sväng direkt in vänster på nästa grusväg och parkera där
 • För att hitta groparna går du grusvägen vidare framåt i ca 200 meter. Här, till vänster, går det in en stor stig som delvis är grusad. Följ stigen norrut så kommer groparna på sidorna om stigen

 • Karta stigens början
 • Tips! Årets naturpass i orientering ligger på Lokakartan. Passa på att ta några kontroller och njut mer av Lokaskogen. Passet köps på ICA, Sportkullan och Älvdalens sportcenter.
 • 54. Sarkofagbrottet

  Fakta: Visst har du hört talas om Karl XIV Johans sarkofag? Den är gjord i Garbergsgranit hämtad från det här brottet i Garberg.

 • Avstånd från Älvdalen: ca 19 km
 • Ta dig hit: bilväg fram. Grusväg sista biten från rv70
 • Färdväg: åk söderut längs rv 70.

 • Strax innan Spjutmos rastplats tar du av till vänster mot Budhed. OBS! Vänstersväng på trafikerad riksväg.

  Följ vägen tills du ser en liten asfalterad väg vid en parkeringsficka.

  Härifrån är det tydligt vart du ska
 • Tillgängligt för de flesta – fint i iordningställt med spångar alá trädäck.

 • Karta Sarkofagbrottet

  55. Dråjbeck natureservat

  Fakta: Ett litet naturreservat strax innan Andersbodarna. Bildat 2012

  Läs på Länsstyrelsens sida

 • Avstånd från Älvdalen: ca 12,5km
 • Ta dig hit: bilväg fram.
 • Färdväg: åk norrut längs rv 70.

 • Håll vänster i Rot, följ skyltarna mot Idre

  I början av Kuntmått, ca 4 km efter Rotbron, tag höger mot Andersbodarna

  Följ vägen uppför backarna, och när det börjar plana ut, efter nästan 5 km, tag av till höger och parkera så att andra tar sig förbi.
 • Naturreservatet ligger mellan vägen du kom på och vägen du just sväng in på. OBS! De särskilda föreskrifterna som finns när du är i ett naturreservat.

 • Karta ev parkeringsställe Dråjbeck. (bättre karta över själva reservatet finner du via länsstyrelsens sida eller appen Topo Gps)

  56. Styrvolltbron

  Fakta: En makalös vacker stenbro över Knärån efter gamla Åsenvägen. Byggdes 1883 av Anders Andersson Styrvolt?

 • Avstånd från Älvdalen: ca 10 km
 • Ta dig hit: bilväg fram. Den är knagglig på slutet och bron tål inte mycket vikt. Vi ser gärna att du går sista 1,5 km. Bron är överväxt och kan vara svår att se till och med när du står på bron
 • Färdväg: åk norrut längs rv 70.

 • Håll vänster i Rot, följ skyltarna mot Idre

  Strax innan ”nya” bron över Österdalälven, efter Brunnsbergsavfarten tar du av till höger in på en grusväg, Delgravsvägen.

  Härifrån har du ca 3 km kvar till bron. Efter ca 1,5 km tar du av ner åt höger på Gunneriusvägen. Den vägen blir i sämre och sämre skick, så vi rekommenderar att du parkerar så snart det är möjligt och går sista biten.

  Karta Styrvolltbron

  57. Gamla porfyrverket

  Fakta: På den här platsen startades Elfdals Porfyrverk 1788. Verksamhet bedrevs till 1867, då en stor brand ödelade stora delar. Idag finns här det rekonstruerade Västra sliphuset.

 • Avstånd från Älvdalen: ca 4 km
 • Ta dig hit: bilväg fram till verket och Porfyrdammen. Fina stigar och skogsbilvägar hit för den som vill gå, springa eller cykla
 • Färdväg: åk norrut längs rv 70.

 • Strax efter storbrott (det långa motlutet ut från centrala Älvdalen), tag av höger mot Holen.

  Följ vägen i ca 1,5 km och tag sedan av höger mot Porfyrdammen/golfen

  Porfyrverket är till vänster några hundra meter upp. Hitta en plats att parkera och ta en titt
 • Blir du nyfiken? Boka en guidning vid det nya porfyrverket av Rockdale.

 • Läs mer här

  Karta Gamla Porfyrverket

  58. Båthusen i Traver

  Fakta: På kartan läser man Hållbåthusen men vi kallar det Traver. Att uppleva ljuset mot båthusen i solnedgång är ren sommarkänsla.

 • Avstånd från Älvdalen: ca 5 km
 • Ta dig hit: bilväg fram. Parkera vid sjön eller uppe vid Näsets bystuga
 • Färdväg: åk norrut längs rv 70.

 • Tag av höger i Rot, mot Klitten.

  Tag av till höger direkt efter ca 200 meter, mot Näset

  Följ vägen i ca 1,5 km, tag av vänster ner mot Näsets bystuga. Parkera här eller åk vidare förbi bystugan och ner mot vattnet.
 • Här finns också en liten sandstrand där du kan bada (omklädningsrum finns). Här ifrån kan du ta en promenad, springa eller cykla mtb på stigar österut längs vasslen och härifrån startar du lätt din kanottur.

 • Du har väl fika med dig?

  Karta Traver

  59. Kyrkhärbret

  Fakta: Sveriges tredje äldsta timmerbyggnad, daterad till år 1285.

 • Avstånd från Älvdalen: 0 km
 • Ta dig hit: bilväg fram. Ligger strax söder om Älvdalens kyrka
 • Färdväg: till Älvdalens kyrka.

 • För parkering åk förbi Älvdalens kyrka 200 m, tag av vänster mot Älvdalens utbildningscentrum. Tag direkt vänster igen och du kan parkera på höger sida

  Karta Här kan du parkera
 • Du hittar kyrkhärbret längre fram till vägen, mot kyrkan till, på vänster sida om vägen när du har kyrkan till höger om dig

 • Karta Kyrkhärbret

  60. Tingshuset

  Fakta: Ett av Älvdalens sex byggnadsminnen. Uppfört som tingshus 1912-1913 efter ritningar av arkitekten Edward Dahlbäck. Numera inhyser byggnaden Älvdalens kulturskola

 • Avstånd från Älvdalen: 0 km
 • Ta dig hit: till fots från någon av parkeringarna i centrala Älvdalen. Eller med cykel hela vägen fram
 • Färdväg: Tingshuset ligger direkt öster om rondellen i centrala Älvdalen.

 • Parkering finns strax väster om Älvdalens kyrka, ”bakom” Coop och framför kommunhuset som ligger på andra sidan vägen från Tingshuset

  Karta Älvdalens tingshus

  Tips: Är Älvdalens nya bibliotek öppet? Ta en titt och kanske låna en bok. Biblioteket ligger i nya älvdalsskolan precis söder om tingshuset.

  61. Dopsten

  Fakta: En minnessten som stått stadig i 85 år. Vad den minner om? Gå dit och titta på stenen i rätt vinkel för att kunna se vad som står på den.

 • Avstånd från Älvdalen: ca 4 km
 • Ta dig hit: bilväg fram till stigen. Stigen lättgådd. Kanske är det ett stopp på din cykeltur ”Månstarundan”?
 • Färdväg: Åk norrut på rv 70. Håll vänster i Rot och ca 400 meter efter rotbron, tag av vänster mot Månsta.
  Stigen börjar på vänstersida om vägen direkt efter månstabron.

  Kommer du med bil – parkera där det passar sig och gå tillbaka till bron.
 • Från vägen går det ner en liten trappa ner till älvbrinken. OBS! Trappans översta steg är i dåligt skick

 • Följ stigen på älvbrinken ca 100 meter så kommer du fram till stenen precis bredvid en liten stuga.

  Karta Dopsten
 • Tips: Följ älvbrinken vidare söderut ca 100 meter så svänger det sedan upp en liten skogsväg till höger till en äng. Härifrån går det en stig till vänster som följer älven hela vägen fram till Månstabanan. Längd på stigen enkelväg från bron till banan: ca 750 meter
 • 62. Rodbueled

  Fakta: 2011 blev denna plats namn, av SVT Falun utsett som Sveriges fulaste ortsnamn. Inte då för det älvdalska orginalnamnet utan för den svenska översättningen som också är den som syns på kartor. Nyuppsatt informationstavla finns på plats

 • Avstånd från Älvdalen: ca 9 km
 • Ta dig hit: bilväg fram till stigen. Antingen går du från Liden eller så åker du vidare och får en kortare promenad
 • Färdväg: Åk norrut på rv 70. Tag av höger i Rot och följ skyltarna mot Klitten
  Efter ca 1 km tar du av höger igen mot Klitten
 • Alternativ 1

 • Tag av till höger efter ytterligare ca 2,2 km, OBS! tag andra avtagsvägen till höger ner mot Liden

  450 meter ner på den vägen börjar stigen till Auwskeer på vänster sida. Stigen är gulmarkerad. Härifrån har du 1,5 km upp till Rodbueled
 • Alternativ 2

 • Tag av till höger efter ytterligare 1,8 km. OBS! första avtagsvägen ner mot Liden

  Följ den vägen ca 1 km. I y-korsningen håll vänster. Åk ytterligare 1,5 km och tag av till vänster. Efter ytterligare 450 meter tar du vänster i en korsning. Parkera där det passar.

  Följ vägen in så korsar stigen mellan Liden och Auwskeer snart. Håll höger och följ skyltning mot Rodbueld.

  Karta Rodbueled
 • Tips: Gå vidare till Auwskeer dit stigen går eller se om du kan frigå upp till Vitturn som ligger till vänster längre upp på stigen
 • 63. Kvarnbäckens industri

  Fakta: Mångsbodarnas naturreservat bjuder på häftig industrihistoria och vacker lummig miljö kring Kvarnbäcken.

 • Avstånd från Älvdalen: ca 35 km
 • Ta dig hit: bilväg fram till reservatet
 • Färdväg: Åk söderut på rv 70. Tag av höger mot Evertsberg/Sälen och du är inne på väg 1024

  Följ väg 1024 förbi Evertsberg och vidare till Mångsbodarna.

  I Mångsbodarna, tag av höger in mot kontrollen och Vasasten. Åk förbi kontrollen och efter ca 850 m breder naturreservatet ut sig åt både höger och vänster sida om vägen.

  Informationstavlor i varierande status finns. Intressant och vackert. En slogbod finns uppe vid sågen, till vänster om vägen

  Karta Kvarnbäcken
 • Tips: Vasaloppsleden passerar här. Vandra eller cykla en bit. Längre in på vägen finns även Mångsbodarnas stenindustri, Wasasten, som leverera stenprodukter runt om i världen
 • 64. Folkskolan

  Fakta: Mångsbodarnas folkskola är en av Älvdalens sex byggnadsminnen. Invigd 1895 efter att regeringen stadgat om statsbidrag till ett antal mindre folkskolor för att även barnen i de mer avlägsna byarna i socknen skulle få sin undervisning.

  Mer info här

 • Avstånd från Älvdalen: ca 35 km
 • Ta dig hit: bilväg fram till skolan
 • Färdväg: Åk söderut på rv 70. Tag av höger mot Evertsberg/Sälen och du är inne på väg 1024

  Följ väg 1024 förbi Evertsberg och vidare till Mångsbodarna.

  I Mångsbodarna, tag av vänster mitt emot Vasaloppskontrollen. Du hittar skolan en liten bit in på vänster sida

  Karta Folkskolan
 • Tips: Vasaloppsleden passerar här. Vandra eller cykla en bit. På andra sidan vägen finns även Kvarnbäckens gamla industri och Mångsbodarnas stenindustri, Wasasten, som leverera stenprodukter runt om i världen
 • 65. Hedbodarna


  Fakta: En av Sveriges bäst bevarade långfäbodar, ännu i bruk. Här hittar du Alf Sjödén med sina kor och getter

  Mer info här

 • Avstånd från Älvdalen: ca 33 km
 • Ta dig hit: bilväg. Grusväg större delen av vägen
 • Färdväg: Ta en grusvägssafari västerut i Älvdalens socken.

 • Åk söderut på rv 70. Tag av höger mot Evertsberg/Sälen. Efter bron över älven, tag höger och följ skyltarna mot Rämma

  Följ den här vägen (väg 1031) förbi Rämma fäbod och vidare över Granberg. När du har lämnat Rämmasjön har du ca 23 km kvar på samma väg innan du når Hedbodarna

  Karta Hedbodarna
 • Tips: Packa med fika, badkläder och ta en annan väg hem. Här finns möjligheter till en fin safari. Är du nyfiken på vad som gömmer sig i naturen? Kolla in appen Fornfynd eller
 • Skapa din webbplats med WordPress.com
  Kom igång
  %d bloggare gillar detta: